Mengenal Sahabat Syari IndonesiaSahabat Syari Indonesia merupakan Komunitas Hijrah yang berdiri di Bandung Jawa Barat pada awal tahun 2021. Komunitas ini memfokuskan pada pergerakan bagi kaum akhwat.

Pemilihan nama Sahabat Syari Indonesia merupakan representasi dari Perjuangan menuju jalan Taqwa sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Quran. Perjuangan ini tentunya memerlukan suatu wadah yang baik dan tepat untuk mewujudkan sebuah lingkarang pergaulan yang positif juga agar suatu keistiqomahan dapat ditumbuhkan. 

Peranan Sahabat untuk membersamai, saling mengingatkan serta saling menguatkan adalah kunci penunjangnya agar kita senantiasa berjalan lurus di jalan Allah.

Syariat Islam sesuatu yang tidak dapat ditawar, merupakan hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan antar manusia dan juga alam sekitar berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits dan inilah tujuan dari berjalannya Komunitas Islam ini, yaitu “Bersama Dalam Taqwa”.Mengenal Sahabat Syari Indonesia Mengenal Sahabat Syari Indonesia Reviewed by Sahabat Syari Indonesia on May 20, 2021 Rating: 5
Powered by Blogger.